REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW APLIKACJI MOBILNYCH WYDANYCH PRZEZ SPUTNIK SOFTWARE SP. z o.o.